(0242) 248 85 35

İlkelerimiz

İlkelerimiz

Liderlik:

Eğitim kurumu olarak, kendi eğitim modelimizi geliştiririz. Eğitimimizin her bir basamağını planlarken sadece ülkemizde değil yurt dışında da örnek olmayı hedefleriz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak yüzbinlerce öğrencimizi yetiştirirken liderlik sıfatına layık hareket etme sorumluluğunu alırız.

Yenilikçilik:

Eğitimi kapsayan tüm alanlarda ki gelişmelerin takipçisi ve habercisiyizdir. Bütün birimlerimiz olarak heyecanla, fark yaratmak için düşünür, kendimiz yenilikler üretmek için çalışırız.

Paylaşımcılık:

Tüm paydaşlarımıza ürettiklerimizi sunmaktan, gurur duyarız. başkalarının hislerini ve düşüncelerini sezgisel olarak anlayan, bilen ve gerektiğinde başkalarına yardım etmeye istekli bireylerden oluşan bir toplumu oluşturmak için, her türlü işbirliği ve paylaşımı destekleriz

Faydacılık:

Tüm insanlık için eğitir,geliştiririz. Sadece doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği ülkeye ait bağları ile yetinmeyen; evrensel insan haklarını tanıyan; tüm insanlık ailesinin ürettiği kültürleri kabul eden ve tanımaya çalışan; sosyal, ahlaki, siyasi ve çevre sorumluluklarının bilincinde olan, yerine getiren ve eylemlerinin sorumluluğunu alabilen; teknolojiyi hayatın her alanında etkin kullanabilen; yenilikçi ve girişimci bir yaklaşımla çözüm üretebilen; liderlik ve takım çalışması yapabilen; geleceği tasarlayan bireyler yetiştirmeye odaklandık. Sağlayacağımız her bir faydadan onur duyarız.

Çok ulusçuluk:

Irk, cinsiyet, dil, din ve sosyal statü gözetmeksizin yaşam tarzındaki farklılıkları zenginlik olarak gören; farklı kültürlere merak ve ilgi duyan, iletişime ve etkileşime açık, birbirinden öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlarız